ข่าว

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดพิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดพิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง http://www.nrct.go.th และ http://www.inventorday.nrct.go.th