Event News

ขอเชิญร่วมการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13

ขอเชิญร่วมการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญ สิงคเสลิต มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สามารถดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.seed.or.th

Untitled-1