ข่าว

อบรมฟรี!! ในหลักสูตร “การใช้พลังงานทางเลือกในการผลิตพลังงาน”

KCE ขอเชิญท่านที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฟรี!! ในหลักสูตร “การใช้พลังงานทางเลือกในการผลิตพลังงาน” บรรยายโดย ดร.เชิดชัย ประภานวรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. 61 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารเคเอ็กซ์ (BTS วงเวียนใหญ่ ทางออก 4) สอบถาม : 02-470-7993 , 097-210-6684

สนใจติดต่อ คลิกเพื่อลงทะเบียน