ข่าว

จะอยู่รอดอย่างไรในยุคที่ AI ทำงานแทนคน เผยทักษะสำคัญที่คนทำงานและองค์กรจำเป็นต้องมี

https://today.line.me/TH/pc/article/7jpyJM?utm_source=lineshare

How to Spot a Machine Learning Opportunity, Even If You Aren’t a Data Scientist[su_youtube_advanced

https://hbr.org/2017/10/how-to-spot-a-machine-learning-opportunity-even-if-you-arent-a-data-scientist

Is Your Company’s Data Actually Valuable in the AI Era?

https://hbr.org/2018/01/is-your-companys-data-actually-valuable-in-the-ai-era