ข่าว

ขอเชิญชวนทำธุรกิจการค้าออนไลน์ และต้องการมีเว็บไซด์ตลาดออนไลน์เชื่อมระบบการชำระเงินออนไลน์ (ePayment Gateway) เป็นของตนเอง..

เรียน ผู้ประกอบการ และ ผู้ที่สนใจ ที่จะทำธุรกิจการค้าออนไลน์ และต้องการมีเว็บไซด์ตลาดออนไลน์เชื่อมระบบการชำระเงินออนไลน์ (ePayment Gateway) เป็นของตนเอง..

โครงการ พร้อมแบบฟอร์ม ขอสิทธิ 100 เว็บไซด์ให้กับทุกท่าน (ที่สนใจ..และที่มีความพร้อม) เนื่องจากสิทธิ 100 สิทธินี้ ค่อนข้างจำกัดมาก และมีคน+ผู้ประกอบการ ได้จองค่อนข้างจะเต็มเร็วจะเรียนแจ้ง มาถึงทุกท่าน ให้เร่งรีบแจ้งความประสงค์ ที่จะรับสิทธิ 100 ราย ตามโอกาสข้างต้น.. จึงขอรบกวน ลงทะเบียน โดยกรอกข้อความบนแบบฟอร์ม พร้อมมีเอกสาร Download และเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม ในวันที่ 1-2 ธันวาคม นี้ ลงทะเบียนบนแบบฟอร์มโครงการ http://dsp.work/gsb/และดาวโหลดตารางการอบรมที่นี่ ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรม คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร