ข่าวกิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ดร.ไพศาล  การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมอวยพรและรับพรปีใหม่ ๒๕๖๒  พร้อมมอบของที่ระลึกให้คุณนฤมิตร  คินิมาน  ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ และคุณสิริลักษณ์  พงศ์จตุรวิทย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ ๑ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี ในวันอังคารที่  ๘ มกราคม ๒๕๖๒