ข่าว

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรง ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. ทุกสาขาวิชาในการรับสมัคร  ตั้งแต่ 15 ม.ค. – 30 เม.ย. 62

รายละเอียด :