Event News

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 (ASTC 2019 : The 7th Academic Science and Technology Conference 2019) หัวข้อ “บูรณาการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ” ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2997 2222 ต่อ 1412 หรือที่ http://www.ascconference.com

รายละเอียด : หนังสือ