ข่าว

เปิดรับสมัครและข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนศึกษาวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์ (Senior Project)

หัวข้อ: GPD News: YSTP เปิดรับสมัครทุน YSTP ปี 2562 ถึง 31 พ.ค.2562

รายละเอียด:
งานพัฒนาบัณฑิตวิจัยและบุคลากรวิจัยระดับสูง ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย กำหนดเปิดรับใบสมัครและข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนศึกษาวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์ (Senior Project)
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program) ประจำปี 2562  ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2562 โดยนักศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กำลังจะขึ้นชั้นปีสุดท้ายที่สนใจสมัครขอรับทุนต้องมีความร่วมมือวิจัยกับนักวิจัย สวทช. พร้อมดำเนินการดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และนักวิจัย สวทช. เท่านั้นที่สามารถส่งใบสมัครให้แก่นักศึกษาของท่านได้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครได้ที่ www.nstda.or.th/ystp/ และสามารถส่งใบสมัครและข้อเสนอโครงการมาที่ ystp@nstda.or.th โปรดส่งใบสมัครภายในเวลาที่กำหนดด้วย จักขอบคุณอย่างสูง

งานพัฒนาบัณฑิตวิจัยและบุคลากรวิจัยระดับสูง ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย
อีเมล์สำหรับติดต่อกลับ: urai.somwangsirisakul@nstda.or.th