ข่าว

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ World Expo 2020

Global Best Practice Programme เป็นหนึ่งในโครงการ World Expo 2020 ที่จะจัดขึ้น ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2020 ถึง 10 เมษายน 2021

เพื่อเปิดโอกาสให้คนทั่วโลกได้นำเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ และมีศักยภาพในการช่วยแก้ปัญหาของชุมชน เมือง หรือประเทศในแง่มุมต่าง ๆ โดยหวังว่าจะกลายเป็นต้นแบบหรือเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น หรือประเทศอื่นในการนำไปปรับใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือบริษัท จะได้นำเสนอโครงการเหล่านี้ในเวทีระดับโลกในงาน World Expo 2020 Dubai เพื่อสร้างชื่อให้ตัวเองและประเทศแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมทั้งการสนับสนุนเรื่องที่พักและค่าเดินทางทั้งหมดจาก Word Expo ด้วย

ผู้ที่สนใจ สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่ https://expo2020dubaithailand.com/th/news/global-best-practice-programme/