ข่าวกิจกรรม

กลุ่มวิชาเคมี อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการผลิตเคมีภัณฑ์ในครัวเรือน (กิจกรรมที่ 2)

กลุ่มวิชาเคมี สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร ดำเนินจัดกิจกรรม เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านการผลิตเคมีภัณฑ์ในครัวเรือน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการผลิตเคมีภัณฑ์ในครัวเรือน ประกอบด้วย น้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาปรับผ้านุ่ม สบู่เหลวล้างมือ ให้กับคณาจารย์ สายสนับสนุน  และเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562  ณ ห้องปฏิบัติการเคมี 9304
ดาวน์โหลดไฟล์ภาพเพิ่ม >>CLICK<<