นิทรรศการออกบูทแนะแนวการศึกษาต่อ จังหวัดปทุมธานี

งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานนิทรรศการออกบูทแนะแนวการศึกษาต่อประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานี ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

« 1 of 2 »