ประกาศรับสมัครงานสำหรับนักศึกษา (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทราบ เนื่องด้วย บริษัท เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส จำกัด (แถวประชานิเวศร์) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ หากนักศึกษาสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-954-4900