กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง – บายศรีสู่ขวัญ

งานสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่   ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ  ลานจอดรถหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และอาคารกิจการนักศึกษา ชั้น ๑  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายไพศาล  การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวพิธีเปิด พร้อมกล่าวให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่   และในช่วงบ่ายจัดกิจกรรมนักศึกษารุ่นพี่แนะนำตัวให้รุ่นน้องรู้จัก  การจัดกิจกรรมสันทนาการ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ

« 2 of 2 »