ขอเชิญร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://std.offpre.rmutp.ac.th/%e0%b8%a1-%e0%b8%a3%e0%b8%b2…/