ข่าวรางวัล/กิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ผ่านการเข้าร่วมการแข่งขัน Cisco Thailand NetRiders Competition 2017

Cisco Thailand NetRiders Competition 2017

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ผ่านการเข้าร่วมการแข่งขัน Cisco Thailand NetRiders Competition 2017 และได้รับใบประกาศนียบัตร ได้แก่ 1. Mr. Jettapon Chuantit  2. Mr.Chinnapat Radchamontree  3. Mr.Teerachai Rassamer  4. Mr.Chaimongkol Suksomsong  5. Mr.Kranchit Precha  ณ Cisco Systems (Thailand) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560