ข่าว

การคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2560

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2560 เพื่อรับรางวัลเกียรติคุณในวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 18 มกราคม 2561

ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน หากท่านใดสนใจการคัดเลือกดังกล่าว ติดต่อได้ที่คุณพัทลาณี วรดิษฐ์ (นก) ฝ่ายบริหารและแผน ภายในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 

รายละเอียดเพิ่มเติม Click