Event News

สัมมนา ฟรี ในหัวข้อ “ITAP จับมือเกาหลี พัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมให้ SMEs ไทย”

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา ฟรี ในหัวข้อ “ITAP จับมือเกาหลี พัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมให้ SMEs ไทย”
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ย. 60 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ (มีล่ามแปลภาษาเกาหลีเป็นไทยตลอดการบรรยาย) ITAP เล็งเห็นประโยชน์ว่าเหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการ (สำหรับผู้บริหาร, นักออกแบบ และฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น) ที่สนใจด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม โดยขอสงวนสิทธิ์รับสมัครเฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น (บจก. หจก. หสม. ร้านค้า สหกรณ์ หรือ วิสาหกิจชุมชน) โดยรับสมัครจำนวน 1 คน/นิติบุคคล สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/F4BJFXDr6p7ypFcD2 หมดเขตรับสมัครภายในวันจันทร์ที่ 6 พ.ย.60 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พนิตา โทร.02-564-7082 หรือมือถือ 063-915-6656

กำหนดการสัมมนา