Event News

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านข้าว 8 องค์กร กำหนดจัดงาน “การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561″ ภายใต้หัวข้อหลักการจัดงาน คือ “การวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ สกว.ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมฯ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ท่านใดที่สนใจร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.arda.or.th/registeronline/index.php หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 579 7435 ต่อ 2208
– กำหนดการการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 5