ข่าว

การประชุมส่งมอบงานผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ตามที่คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายใต้การนำของ ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 26 มกราคม 2567 จึงได้มีการจัดประชุมส่งมอบงานให้กับคณะผู้บริหารชุดใหม่ ภายใต้การนำของ ผศ.เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านใหม่ วันที่ 26 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

Loading