ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) จัดโดยสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ในหัวข้อ “ประสบการณ์การทำงานวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา งานวิจัยเกี่ยวกับ เรื่อง Probing neural computation through experiments and theories”

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) จัดโดยสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ในหัวข้อ “ประสบการณ์การทำงานวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา งานวิจัยเกี่ยวกับ เรื่อง Probing neural computation through experiments and theories”  โดย ดร.ณัฐธิดา รุ่งรัศมีทวีมานะ นักวิจัยสังกัดสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และภาควิชาวิศกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา (Department of Biomedical Engineering, Columbia University, USA) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น.

Loading