ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมหารือแนวทาง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ นำโดย อาจารย์ธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย อาจารย์ญาณินท์ สายหยุด หัวหน้าสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ และอาจารย์สุจินดา อิ่มเงิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมหารือเพื่อขอความร่วมมือกับทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของน้ำยาล้างจานสูตรมะขามและสบู่เหลวล้างมือ ให้แก่ชุมชนได้นำไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย ดร.จินตพัฒน์ นทีวัฒนา และดร.พิชญ์ชาญ ศรีเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Loading