ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับ นักศึกษาทีม Sci-Muu ติดอันดับ 4 กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Sci-Muu นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ที่ผ่านเข้ารอบ Prototype to Company 25 ทีมสุดท้าย ประกอบด้วย ดังนี้

  • พรรณพัชร พรหมกระจ่าง เฟิร์น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • ปุณยาพร ปลื้มฤทัย อู๋ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • สุกัญญา ชอบมาก กุ๊ก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • ญาดา สุรภาพนาวิน แบม คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
  • นภสกรณ์ คำหอมกุล โมเม คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี 2566 โดยมีอาจารย์ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด อาจารย์ศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี อาจารย์ ดร.นพดล เดชประเสริฐ อาจารย์สาขาวิชาการตลาด เป็นทีมที่ปรึกษาด้านธุรกิจและการตลาดและ รศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล อาจารย์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ปรึกษาทีมในด้านนวัตกรรมและการผลิต

นอกจากนี้ ทีม Sci-Muu ได้รับทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน ผลงานละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมเข้าสู่กิจกรรมจัดตั้ง Smart Startup Company by GSB Startup  โดยธนาคารจะสนับสนุนเงินทุนในการก่อตั้งธุรกิจจากเงินกองทุนธนาคารออมสิน ตามแผนธุรกิจ ที่นำเสนอไม่เกินผลงานละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

Loading