Event News

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2567   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด งานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 3 อัตรา  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 –  10 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์
ตำแหน่งที่ 3 อาจารย์
สมัครได้ที่นี่

Loading