ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาด กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (ระหว่างปี พ.ศ.2566)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาด กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (ระหว่างปี พ.ศ.2566) โดยวิธีการยื่นซองเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading