ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ของงานกิจการนักศึกษา (แนะแนวการศึกษาและอาชีพ) พด 33/2567

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงของงานกิจการนักศึกษา (แนะแนวการศึกษาและอาชีพ) พด 33/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading