ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พด 35/2567

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พด 35/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading