ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ พด 45/2567

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ พด 45/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading