ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุของสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ อุตสาหกรรม พด 61/2566

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุของสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ อุตสาหกรรม พด 61/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พด-61.66

ดาวน์โหลดเอกส

Loading