ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของงานบริหารทั่วไป (อาคารสถานที่และยานพาหนะ)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของงานบริหารทั่วไป (อาคารสถานที่และยานพาหนะ) พ.107/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-พ.107.66

 

ดาวน์โหลดเอกส

Loading