ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุของงานบริหารทั่วไป (อาคารสถานที่และยานพาหนะ)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุของงานบริหารทั่วไป (อาคารสถานที่และยานพาหนะ) พ.109/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-พ.109.66

 

ดาวน์โหลดเอกส

Loading