ข่าวกิจกรรม

พิธีฝึกซ้อมย่อยคณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.พระนคร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดพิธีฝึกซ้อมย่อยมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา  ครั้งที่ ๓๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔   นำโดยดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิต พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน  ต่อจากนั้น บัณฑิตเตรียมตัวเข้าห้องฝึกซ้อมฯ ตรวจเครื่องแบบการแต่งกาย  และรับฟังการสาธิตจากอาจารย์สุรเชษฐ์  เรืองประโคน ฝึกซ้อมการเดิน การเอางาน และการเคารพที่ถูกต้อง  ณ ห้องฝึกซ้อมฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

<<รูปภาพทั้งหมด>>

Loading