ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ พัฒนาการทดสอบ -ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร

เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2564  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ  นำโดย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  โดยความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบ และการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร รวมทั้งการบูรณาการร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูล การบริการทดสอบและสอบเทียบ ณ ห้องอัครเมธี  กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

 

 

 

Loading