Event Newsข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม  <<รายละเอียดการรับสมัคร>>
ดาวน์โหลด <<ใบสมัคร>>

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป (พัสดุ) ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 5 – 21 มิถุนายน 2567 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และ ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

Loading