ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

Posted Posted in ข่าว

งานทะเบียนและประมวลผล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2560 […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

Posted Posted in ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา […]

แจ้งนักศึกษารับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าว

งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 ให้มารับใบแสดงผลการศึกษา […]

ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยาม ลางคุลเสน

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยาม ลางคุลเสน อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ […]

เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรแต่งกายประกวดผ้าไทยและประกวดบุคลิกภาพดี

Posted Posted in ข่าว

เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรแต่งกายประกวดผ้าไทยและประกวดบุคลิกภาพดี  สนใจกรอกใบสมัครพร้อมรูปถ่ายเต็มตัวด้วยชุดผ้าไทย ขนาด ๔x๖  นิ้ว […]

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

Posted Posted in ข่าว

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 ถึงวันที่ […]

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจร่วมรับฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจร่วมรับฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ The UK […]

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted Posted in ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 8 […]

รายนามผู้ได้รับอนุมัติปริญญา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

Posted Posted in ข่าว

งานทะเบียนและประมวลผล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2558  ตามรายนามในเอกสารแนบ  […]

การดูแลรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ

Posted Posted in ข่าว

ด้วยปรากฏว่าในขณะนี้สถานการณ์บ้านเมืองในหลายพื้นที่มีการก่อความไม่สงบส่งผลให้เกิดเหตุรุนแรงมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตดังปรากฏในสื่อต่างๆ ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอให้ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด  เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในหน่วยงาน กำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย […]