กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา(ย่อย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

Posted Posted in ข่าว

ตารางจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ และกำหนดการโครงการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ย่อย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา […]

แนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าว

ประกาศจากทางมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา […]

เชิญชวนนศ.เข้าโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สมัครและดาวโหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง หรือติดต่อบสอบถามกองวิเทศสัมพันธ์ […]

กำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30

Posted Posted in ข่าว

งานกิจกรรมสโมรสรและชมรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา  ขอแจ้งกำหนดการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ 30 […]

อบรมฟรี!โครงการอบรมภาษามือไทยพื้นฐานเพื่อสื่อสารกับคนหูหนวก

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมภาษามือไทยพื้นฐานเพื่อการสื่อสารกับคนหูหนวก ระหว่างวันที่ […]

รับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา […]

คณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ มารดาของ น.ส.สายรุ้ง แก้วน้อย

Posted Posted in ข่าว

ด้วยนางหล่อ แก้วน้อย มารดาของน.ส.สายรุ้ง แก้วน้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป […]

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

Posted Posted in ข่าว

งานทะเบียนและประมวลผล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2560 […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

Posted Posted in ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา […]

แจ้งนักศึกษารับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าว

งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 ให้มารับใบแสดงผลการศึกษา […]