หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Event News

ข่าวสาร

banner-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%b2-2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

baner-transcript

แจ้งนักศึกษารับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

scirmutp-siam

ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยาม ลางคุลเสน

IMG_9125

เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรแต่งกายประกวดผ้าไทยและประกวดบุคลิกภาพดี

scirmutp-quota60banner-expand

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

SciRMUTP-UK

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจร่วมรับฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

grad2559

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

img

รายนามผู้ได้รับอนุมัติปริญญา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

img2

การดูแลรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ

con_edu59

งานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29

ภาพกิจกรรม

img_7845

ร่วมลงนามและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

img_7436

การตรวจประเมินคุณภาพคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

scirmutp-uk-1024x359

การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ The UK Higher Education in the 21st Century

IMG_7322

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า นนทบุรี

scirmutp-mou-ru

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรังสิต

DSCF2634

พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒๙

IMG_6675

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

IMG_6592

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ (ระยะที่ ๒)

IMG_6201

ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ศูนย์พระนครเหนือ)

IMG_5829

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม