หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Event News

ข่าวสาร

img

รายนามผู้ได้รับอนุมัติปริญญา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

img2

การดูแลรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ

con_edu59

งานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29

indus4

เรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0

ประกาศรายชื่อ 3-59

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับตรง รอบ 3)

mathedit

เลื่อนเวลาเรียนปรับพื้นฐานของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

sci59

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

3-59

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รับตรง รอบ 3) ปีการศึกษา 2559

math

เรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

admiss_2-59

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี Admissions และรับตรง รอบ 2 กรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2559

ภาพกิจกรรม

DSCF2634

พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒๙

IMG_6675

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

IMG_6592

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ (ระยะที่ ๒)

IMG_6201

ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ศูนย์พระนครเหนือ)

IMG_5829

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

DSC_2903

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

IMG_5363

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

IMG_5314

โครงการอบรมสร้างและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐

IMG_5149

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

IMG_4499

โครงการผลิตและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคดิจิตอล