หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 5 และรับตรงรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 3 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ และ รอบ 2 รับตรง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบ TCAS รอบ 4  รับตรงอิสระ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบ TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรงปริญญาตรี ปวช./ปวส.

ข่าวสาร Sci@RMUTP

Event News

Today : June 21, 2018

ภาพกิจกรรม