หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Event News

ข่าวสาร

คณะวิทย์ฯ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยให้ นายจตุรงค์ ยิ้มแย้ม นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อบรมฟรี!โครงการอบรมภาษามือไทยพื้นฐานเพื่อสื่อสารกับคนหูหนวก

รับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ มารดาของ น.ส.สายรุ้ง แก้วน้อย

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

แจ้งนักศึกษารับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยาม ลางคุลเสน

เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรแต่งกายประกวดผ้าไทยและประกวดบุคลิกภาพดี

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรม