หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวสาร Sci@RMUTP

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

ขยายเวลา ส่งบทความเข้าประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)

รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี SciRMUTP #TCAS61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตา ปริญญาตรี (ปวช. ปวส.)

ระบบแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระบบ TCAS รอบ 1 : Portfolio

โครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

ขอเชิญคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

ด่วน! รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

รับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561 (รับวุฒิ ปวช./ปวส.)

Event News

ภาพกิจกรรม