คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับราชมงคลพระนคร ประชุมหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินฯ และด้านดิจิทัล

Posted Posted in ข่าว

เมื่อวันที่ ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๖๑  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  […]

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการฯ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าว

  ขอเรียนเชิญผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการฯ พนักงานมหาวิทยาลัย […]

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

Posted Posted in ข่าว

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการฯ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร […]

ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์ […]