ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบ1 PORTFOLIO

Posted Posted in ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2562  TCAS รอบ […]

มอบรางวัลการประกวดแข่งขันผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

Posted Posted in ข่าว

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดแข่งขันผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น […]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา

Posted Posted in ข่าว

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบ1 PORTFOLIO

Posted Posted in ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบ […]

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่ (MOOC)

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่ (MOOC) ในวันจันทร์ที่ 21 […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ครั้งที่ 3

Posted Posted in ข่าว

รายละเอียด : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ครั้งที่ 3