กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Posted Posted in mou

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

บริษัท สวนลุมไนท์ บาซาร์ รัชดาภิเษก จำกัด และบริษัท ไบโอ เมดิคอล ไลฟ์ จำกัด

Posted Posted in mou

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นประธานลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ […]

วิสาหกิจชุมชนและภาคเอกชน (SE) 15 องค์กร

Posted Posted in mou

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ ด้านการผลิตกัญชาทางการแพทย์และกัญชาเชิงท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ CANNABIS  […]

บริษัท Cannim Group Australla Pty.Ltd 

Posted Posted in mou

นายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมหารือความร่วมมือในการวางแผนโครงการวิจัยกัญชาทางการเเพทย์ […]

บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Posted Posted in mou

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามความความร่วมมือทางวิชาการและการบิน […]

บริษัท เชียงราย เอเวชั่น โฮลดิ้ง จำกัด (Chaing Rai Aviation Holding Company Limited : CAH) 

Posted Posted in mou

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามความความร่วมมือทางวิชาการด้านการบิน […]

วิสาหกิจเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ อ.ด่านมะขามเตี้ย ,อบต.แก่งเสี้ยน , วิสาหกิจเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

Posted Posted in mou

ดร.ไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

Posted Posted in mou

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  […]